Google+ Badge

Thursday, August 23, 2012

Iba't-ibang Uri ng Tempo (Timing) - Interactive MSEP/Music Lesson Module

Aralin: Iba't-ibang Uri ng Tempo
Grade 5-6
File: Interactive flash (swf) module

Layunin: Nakikilala ang iba't ibang tempo ng isang awitin/tugtugin
1. Nakasusunod sa tempong accelerando (papabilis na pag-awit/pagtugtog) at ritardando (papabagal na pagawit/pagtugtog)
2. Naipahihiwatig ang damdamin ng mga bahagi ng awit sa pamamagitan ng pagbabago ng tempo ng tugtugin/awitin
Hal.: "Pandangguhan"
Watch the video first before downloading the module below.


Ano ang Tempo? Ang tempo ay isa sa mga elemento ng musika na tumutukoy sa bilis o dalang ng daloy o galaw ng ritmo at melodiya ng isang awit at tugtugin. Iba't-ibang Uri ng Tempo: lento - Mabagal na malumanay largo - Mabagal na matatag andante - Mabagal moderato - Katamtaman na bilis allegro - Mabilis vivace - Mas mabilis sa allegro presto - Mabilis na nagmamadali accelerando - Papabilis ritardando - Papabagal Download Free

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources