Google+ Badge

Monday, June 10, 2013

DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH Music (Grade 1 Q1 and Q2)

DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH Music (Grade 1)
Quarters 1 and 2


Download DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH Music (Grade 1 Q1 and Q2)

DepEd K-12 Learner's Materials in MTB-MLE Tagalog (Grade 1)

DepEd K-12 Learner's Materials in MTB-MLE Tagalog (Grade 1)
Units 1 and 2 - Fist quarter and 2nd quarter


Download DepEd K-12 Learner's Materials in MTB-MLE Tagalog (Grade 1)

DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics (Grade 1 2nd quarter)

DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics (Grade 1 2nd quarter)
 

Download DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics (Grade 1 2nd quarter)

Thursday, June 6, 2013

DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics (Grade 1 First quarter)

DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics for Grade 1 (First quarter)


Download DepEd K-12 Learner's Materials in Mathematics for Grade 1 - First quarter

DepEd K-12 Learner's Materials - Edukasyon sa Pagpapakatao (Grade 1)

DepEd K-12 Learner's Materials
Edukasyon sa Pagpapakatao
Grade 1
First and Second Quarter
-->

Download DepEd K-12 Learner's Materials - Edukasyon sa Pagpapakatao (Grade 1)

DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH (Sining) Grade 1

DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH - Sining Grade 1
First quarter and second quarter
 

Download DepEd K-12 Learner's Materials in MAPEH - Sining Grade1

Sunday, June 2, 2013

Learner's Materials in Araling Panlipunan GRade 1 (Quaters 1 and 2)


 
Download Learner's Materials in Araling Panlipunan GRade 1 (Quaters 1 and 2)

DepEd DepEd K to 12 Curriculum Guide in Physical Education (Grade 1 to Grade 10)Download K to 12 Curriculum Guide in Physical Education (Grade 1 to Grade 10)

DepEd K to 12 Curriculum Guide in Music and Art ( Grade 1 to Grade 10)Download K to 12 Curriculum Guide in Music and Art ( Grade 1 to Grade 10)

DepEd K to 12 Curriculum Guide in MOTHER TONGUE Grades 1-3


 
Download DepEd K to 12 Curriculum Guide in MOTHER TONGUE Grades 1-3

Saturday, June 1, 2013

K-12 Song for Araling Panlipunan - Awit: Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad

Subject: Araling Panlipunan Grade 2
Para sa Araling "Larawan ng Aking Komunidad"
Narito ang awit na naaangkop sa aralin.

Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad
Himig: Roll Over the Ocean
lyrics
Ako, ako, ako'y isang komunidad (3x)
Ako'y isang komunidad.
La la la
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
Sumayaw-sayaw at umindak-indak
Sumayaw-sayaw katulad ng dagat
(Ulitin ang awit. Palitan ang ako ng ikaw.... at tayo)
 
Ako, Ikaw, Tayo Isang Komunidad Video Karaoke with Lyrics
Math Interactive Whiteboard Resources