Google+ Badge

Monday, August 27, 2012

MgaAkordeng I, IV at V - Interactive MSEP/Musika Lesson Module

TEKSTURA AT ARMONYA
Grade 5-6
File: Interactive Flash Presentation and Video
Layunin: Nagagamit ang mga akordeng I, IV at V bilang pansaliw sa awit
1. Nasasabi ang mga katawagan sa mga akordeng I, IV at V (mayor) Tonic, Sub-dominant, Dominant
2. Natutukoy ang notang ugat ng akordeng I, IV, at V
3. Natutukoy ang mga notang bumubuo ng akordeng I, IV, V I-Tonic, IV-Sub-dominant, V-Dominant
4. Nagagamit ang mga notang ugat ng mga akordeng I, IV at V sa tunugang mayor bilang pansaliw sa isang payak na awit
Watch this video first before downloading the module

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources