Wednesday, May 29, 2013

K-12 Learning Package in Filipino - Grade 7 (Ikalawang Markahan) Linggo 17-20

Linggo 17 - ALAMAT NG WALING-WALING
Linggo 18 - MGA ALAMAT - Kabanata 3, El Filibusterismo ni Jose Rizal
Linggo 19 - NAPAGAWI AKO SA MABABANG PAARALAN - Lamberto E. Antonio
Linggo 20 - PAGLIsAN SA TSINA ni Maningning Miclat

 

Download K-12 Learning Package in Filipino - Grade 7 (Ikalawang Markahan) Linggo 17-20

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources