Google+ Badge

Sunday, August 5, 2012

Antas ng Daynamiks (Musika 6/MSEP?MAPEH) - Interactive Music Lesson Module

Layunin: Nagkakaroon ng mas mataas na kalidad sa pag-awit at pagtugtog sa pamamagitan ng pagsunod sa mga senyas daynamikang nakasaad sa isang awit o tugtugin.
DAYNAMIKS
A. Napapahalagahan ang kaugnayan ng daynamiks sa madamdaming pagpapahayag ng musika
1. Naibibigay ang kahulugan ng pp (pianissimo) at ff (fortissimo)
2. Nakasusunod sa mga senyas na pp (pianissimo – very soft), ff (fortissimo – very loud), mp (mezzo piano – half soft) at mf (mezzo forte – half loud)
3. Naipakikita sa pamamagitan ng pagawit/pagtugtog ang kahulugan ng musika sa angkop na antas ng daynamiks
- mahinang pag-awit/pagtugtog ng isang malungkot na himig o awit sa pagpapatulo
Halimbawa: Ili-ili Tulog Anay
- may katamtamang lakas na pagawit/pagtugtog ang isang masiglang himig
Hal.: "Pamulinawen
- malakas na pag-awit/pagtugtog sa bahaging binibigyan ng diin
Hal.: "makita kang sakdal laya" (Hango sa "Bayan Ko")
Watch this video demo - How to use the lesson module

2 comments:

  1. EXELENTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NAPA WHOOPS KIRI AKO!
    :-D

    ReplyDelete

Math Interactive Whiteboard Resources