Wednesday, July 11, 2012

Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - MSEP Interactive Music Lesson

Tunugang Mayor at Menor
Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale)
File Type: Video and Flash
Lahat ng tunugang mayor ay may kaugnay na tunugang menor. Ang tunugang menor ay isa at kalahating hakbang na mababa sa kaugnay na tunugang mayor.
Ang pagkakaiba sa kayarian ng iskalang mayor at iskalang menor ay ang pagkakasunud-sunod ng mga notang may buong hakbang at kalahating hakbang.
Ang nagtatakda ng pagiging mayor o menor ay ang pangatlong nota sa iskala na pinababa nang kalahati sa iskalang menor. Ang pang-anim na nota sa iskala na pinababa nang kalahati ay karaniwan din sa iskalang menor.
Sa iskalang mayor, ang puwersa o lakas na ibinibigay ng kalahating hakbang sa pagitan ng pampito at pangwalong nota ay "hindi" matatagpuan sa iskalang menor. Ito ang lakas na panghila mula sa ikapitong nota tungo sa ikawalong nota. Sa iskalang menor ay isang buong hakbang ang pagitan ng pampito at pangwalong nota. Ito ang nagbibigay ng hindi karaniwang tunog sa ating pandinig. Download Iskalang Mayor at Menor (Major and Minor Scale) - Flash .swf

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources