Google+ Badge

Tuesday, July 10, 2012

Iba't-ibang Palakumpasan - Musika 6 Interactive Lesson

This module about Palakumpasan inculdes videos, activities and quizzes.
Palakumpasang 2/2, 2/4, 3/4 at 6/8.
Ang palakumpasan ay isang mahalagang bahagi ng lahat ng komposisyong musikal. Ito ang nagtatakda ng bilang ng pulso sa bawat sukat at kung anong uri at gaano karaming nota at pahinga ang dapat ilagay sa isang sukat.

Ang palakumpasan ay binubuo ng dalawang bilang; isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang bilang sa itaas ang nagtatakda kung ilang pulso o kumpas mayroon sa isang sukat at ang bilang sa ibaba ang nagsasaad kung anong uri ng nota at pahinga ang tatanggap sa isang kumpas.

For more about the lesson See the interactive lesson in flash, compatible with IWB.


Iba't-ibang Palakumpasan - Musika 6 Interactive Lesson

Download Iba't-ibang Palakumpasan - Musika 6 Interactive Lesson

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources