Wednesday, May 29, 2013

K-12 Learning Package in Filipino - Grade 7 (Ikalawang Markahan) Part 1

Learning Package in Filipino - Grade 7 (Ikalawang Markahan) Part 1

Linggo 11: NEMO, ANG BATANG PAPEL - Rene O. Villanueva
Linggo 12: MABANGIS NA LUNGSOD - Efren R. Abueg
Linggo 13: ANG ALAMAT NI DARAGANG MAGAYON
Linggo 14: KAY MARIANG MAKILING - Edgar Calabia Samar
Linggo 15: ANG MGA DUWENDE - Isang Kuwentong-Bayan mula sa Bikol
-->

Download K-12 Learning Package in Filipino - Grade 7 (Ikalawang Markahan)

No comments:

Post a Comment

Math Interactive Whiteboard Resources